วิธีใช้ WeCard ซื้อ Steam

  1. เลือกเกมที่ต้องการซื้อ แล้วกด Add to Cart
  2. กดปุ่ม Purchase for myself
  3. เลือกช่องทางการชำระเงินเป็น "MasterCard"
  4. ใส่ข้อมูลบัตร WeCard ให้ครบถ้วน และถูกต้อง จากนั้นกด Continue


วิธีใช้งานอื่นๆ