วิธีซื้อบน iOS App Store

กรุณาเช็คก่อนว่าท่านมีเงิน อย่างน้อย 40 บาทใน Wallet เพื่อให้ทาง Apple ทดลองตัดบัตร ดูวิธีเติมเงินเข้า Wallet

  1. เลือกซื้อแอพ/เกมส์ใน iOS App Store
  2. ในกล่อง Confirmation Required กด Buy แล้วกด Continue
  3. ใส่ข้อมูลบัตร Virtual WeCard และที่อยู่ของคุณ
    หมายเหตุ: หากเข้า App อื่นในขณะที่ผูกบัตรกับ Apple หน้าของการผูกบัตร จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกกรุณาจดข้อมูลบัตรของคุณออกมาก่อนที่จะกรอกข้อมูลให้ Apple
  4. กด Buy เพื่อยื่นยันการซื้อแอพ
หมายเหตุ: เมื่อผูกบัตร WeCard (หรือบัตรเครดิตอื่นๆ) Apple จะทดลองตัดเงินจากบัตรของท่าน แล้วจากนั้นจะทำการคืนเงินให้ภายหลัง


วิธีใช้งานอื่นๆ