เว็บไซต์ที่รับบัตร WeCard

App Stores

ร้านค้าออนไลน์

ซื้อตั๋วออนไลน์

สั่งอาหารออนไลน์


เนื่องจากข้อกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่อนุญาตให้ธุรกรรมประเภทเงินอิเล็กทรอนิค (e-money) สามารถใช้จ่ายไปยังต่างประเทศได้ ทำให้บัตร WeCard ไม่สามารถใช้ได้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ


วิธีใช้งานอื่นๆ