วิธีใช้ WeCard ซื้อของออนไลน์

  1. เข้าเว็บไซต์แล้วเลือกซื้อของ (สามารถใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ในไทย)
  2. เลือกจ่ายด้วย “บัตรเครดิต” (เลือก MasterCard)
  3. ใส่ข้อมูลบัตร Virtual WeCard
  4. ชำระเงิน และรับใบยืนยันการทำรายการ
หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ที่เปิดบัญชีในประเทศไทย

เว็บไซต์ที่รับบัตร WeCard

ดูตัวอย่างอื่นๆ


วิธีใช้งานอื่นๆ