กดเมนู “สแกน” หรือเลือกเมนู
ที่ “ชำระบิลและค่าบริการ”

ระบุข้อมูลบิล เช่น กรอก
เบอร์โทรศัพท์ทรูมูฟ เอช กด NEXT

ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
กรณีทียังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS
ยืนยันการทำรายการข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

จ่ายบิล ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิพิเศษ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิพิเศษ” โดย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฎบนแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป (เครือทรู, สาธารณูปโภค, บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ) ด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รางวัล

รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) เฉพาะการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิพิเศษ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ
  ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัล เงินเติมเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน)
  ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ท
  โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทจะมอบรางวัล เงินเติมเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท มาก่อน
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
 7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 9. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้
  Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this app.
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240


ผ่านช่องทางต่างๆ

หรืออีกหลายช่องทาง

ผูกบัญชีธนาคาร

เพื่อความสะดวกในการดึงเงินเข้าแอพ Wallet
ท่านสามารถผูกบัญชีธนาคาร ผ่านตู้ ATM ซึ่งทำเพียงครั้งเดียว
หลังจากนั้นก็สามารถดึงเงินเข้าแอพ Wallet ได้ตลอดเวลาATM หรือ iBanking

เติมเงินเข้า Wallet โดยกดโอนเงินผ่านตู้ ATM
หรือทำรายการโอนจากเว็บไซต์ iBanking ของธนาคารร้านค้าสะดวกซื้อ

เติมเงินเข้าแอพ Wallet ง่ายๆ ใกล้บ้านคุณผ่านร้านค้า
CP FreshMart, True Shop, FamilyMart, Tops market
ฟรีค่าธรรมเนียม

ตู้เติมเงิน

เติมเงินเข้าแอพ Wallet สะดวก ทุกที่ทุกเวลา
ผ่าน ตู้ kiosk ที่ทรูช้อปทั่วประเทศ หรือที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT,
ตู้บุญเติม (เติมได้ทุกตู้ ยกเว้นตู้หน้าสาขา 7-Eleven),
ตู้ BB Topup และ ตู้ Easy Topup

7-ELEVEN

เติมเงินเข้าแอพ Wallet ฟรีค่าธรรมเนียม
ในราคา 150, 300, 500, 1,000 และ 2,000 บาท
โดยเจ้งพนักงานว่า "เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ท"

WeCard
จ่ายบิล
เติมเงินมือถือ
โอนเงิน
ซื้อบัตรเงินสด
ดาวน์โหลดฟรี ใช้ได้ทั้ง ios & andriod ใช้ได้ทุกเครือข่ายมือถือ