เข้าแอป TrueMoney Wallet
กดปุ่ม “เติมเน็ตมือถือ”
กรอกเบอร์ทรูมูฟ เอช เลือก
แพ็กเกจเน็ต และกดปุ่ม “ซื้อ”
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการ และกดปุ่ม “ชำระเงิน”
ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และ
เลื่อนลูกศรส้ม เพื่อยืนยันการชำระเงิน
แสดงผลทำรายการสำเร็จ
เมื่อชำระเงินเรียบร้อย


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

รับสิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานฟรี
 2. ใช้ TrueMoney Wallet ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ที่ปรากฎบนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

รางวัล

รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet เท่ากับราคาแพ็กเกจที่ซื้อ แต่รับเงินเติมคืนสูงสุดไม่เกิน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) เฉพาะการซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับสิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิการรับของรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล โดยเติมเงินเข้า True Money Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 11. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ (Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this application).
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ผ่านช่องทางต่างๆ

หรืออีกหลายช่องทาง

ผูกบัญชีธนาคาร

เพื่อความสะดวกในการดึงเงินเข้าแอป Wallet
ท่านสามารถผูกบัญชีธนาคาร ผ่านตู้ ATM ซึ่งทำเพียงครั้งเดียว
หลังจากนั้นก็สามารถดึงเงินเข้าแอป Wallet ได้ตลอดเวลาATM หรือ iBanking

เติมเงินเข้า Wallet โดยกดโอนเงินผ่านตู้ ATM
หรือทำรายการโอนจากเว็บไซต์ iBanking ของธนาคารร้านค้าสะดวกซื้อ

เติมเงินเข้าแอป Wallet ง่ายๆ ใกล้บ้านคุณผ่านร้านค้า
CP FreshMart, True Shop, FamilyMart, Tops market
ฟรีค่าธรรมเนียม

ตู้เติมเงิน

เติมเงินเข้าแอป Wallet สะดวก ทุกที่ทุกเวลา
ผ่าน ตู้ kiosk ที่ทรูช้อปทั่วประเทศ หรือที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT,
ตู้บุญเติม (เติมได้ทุกตู้ ยกเว้นตู้หน้าสาขา 7-Eleven),
ตู้ BB Topup และ ตู้ Easy Topup

7-ELEVEN

เติมเงินเข้าแอป Wallet ฟรีค่าธรรมเนียม
ในราคา 150, 300, 500, 1,000 และ 2,000 บาท
โดยเจ้งพนักงานว่า "เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ท"

ดาวน์โหลดฟรี ใช้ได้ทั้ง ios & andriod ใช้ได้ทุกเครือข่ายมือถือ