วันที่ 26 มี.ค. - 25 พ.ค. 60
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ขั้นตอนการสมัครใช้งาน


โหลด 7App

กด icon
จ่ายเงิน / เติมเงิน

กรอก ข้อมูล
การสมัครให้ครบถ้วน

สเเกน บาร์โค้ด
เพื่อจ่ายเงินข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

ยิ่งจ่าย ยิ่งคุ้ม ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ต ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH


ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและของรางวัล

 1. เปิดแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH
 2. สมัครใช้บริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ต (True Money Wallet) ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน และยืนยันการสมัคร รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ต (True Money Wallet) จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน)เฉพาะการสมัครครั้งแรกเท่านั้น
 3. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้าน 7-Eleven ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ต (True Money Wallet) ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
   3.1 รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ต (True Money Wallet) จำนวน 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน
   เฉพาะการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการสองครั้งแรกเท่านั้น
   3.2 รับเหรียญแลกสุดคุ้ม by 7REWARDS อีกจำนวน 1 (หนึ่ง) เหรียญเพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายปกติของ 7-Eleven ในกรณีดังต่อไปนี้
    3.2.1 ชำระค่าสินค้าทุกมูลค่า 40.- บาท (สี่สิบบาทถ้วน) หรือ
    3.2.2 เป็นสินค้าที่ร่วมรายการ “สินค้าแจกเหรียญจัดหนัก” (ไม่จำกัดมูลค่าขั้นต่ำของสินค้า)

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งจ่าย ยิ่งคุ้ม ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ต ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 4. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
  รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครและใช้บริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ต (True MoneyWallet) ผ่านแอปพลิเคชั่น 7-Eleven TH เท่านั้น (กรณีลูกค้า จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชัน จะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ดังกล่าว
 5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าจำนวนเงินในบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ต ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH กับ แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต เป็นเงินจำนวนเดียวกัน
 6. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ต ผ่าน แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH
 7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ต ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายหลังจากที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 8. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นเหรียญแลกสุดคุ้ม by 7REWARDS จะได้รับรางวัลตามวิธีการที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH กำหนดทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าเหรียญแลกสุดคุ้ม by 7REWARDS เป็นของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการใช้งานหรือสิทธิใดๆที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับอันเนื่องมาจากการใช้เหรียญแลกสุดคุ้ม by 7REWARDS
 9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 10. เงินใน ทรูมันนี่ วอลเล็ต ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ใช้ซื้อสินค้าในร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขา (ยกเว้นสินค้าในเล่ม 7-Catalog, การจ่ายบิลเคาน์เตอร์เซอร์วิส, การเติมเงินมือถือ, การเติมเงินลงบัตร 7-Card)
 11. สินค้ายกเว้นที่ไม่นำมาคำนวณ ทุกๆ 40 บาท รับเหรียญเพิ่ม ได้แก่ เหล้า,เบียร์,บุหรี่,ไพ่, พ.ร.บ.,นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิด - 1 ปี,ชาชงสมุนไพร,น้ำตาลทรายขาว 1 กก.,บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด,บัตรและสลิปเติมเงิน ทุกชนิด,เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด,Air Card,หลอด กฟผ.,เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่,กลุ่มยา,เวชภัณฑ์,เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์,บัตรสมาชิก 7-Card,บริการเติมเงิน Smart Purse,บัตร A-Cash,บัตรเกมส์ Ran,สลิปเกมส์ และสลิปอินเตอร์เน็ตทุกชนิด,แท็บเล็ต,สลิปดูหนังและช่องรายการทุกประเภท,แพ็คเกจทรูทุกประเภท,แสตมป์ ไปรษณียากรณ์,ตั๋วเครื่องบิน,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,สินค้าการกุศล,พรีเมี่ยมทุกชนิด,24Catalog, ซิมการ์ดแบบราย เดือน, กล่องรับสัญญาณทุกชนิด,เสาอากาศ
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการซื้อสินค้าชนิดเดียวกันที่ร่วมรายการแจกเหรียญจัดหนักไม่เกิน 10 ชุด/สินค้า/ใบเสร็จ
 13. เหรียญเซเว่นสามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven (ยกเว้นสาขาที่ไม่ร่วมรายการ)
 14. เหรียญเซเว่นไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้
 15. หมดเขตการนำเหรียญเซเว่น มาใช้แลกซื้อของพรีเมี่ยม แลกส่วนลด/สินค้าฟรี หรือส่งชิงโชค ภายในวันที่ 25 พ.ค. 60
 16. รายการโปรโมชั่นเริ่มมีผลเวลา 07:00 น. ของวันที่ 26 มี.ค.60 และสิ้นสุดรายการเวลา 23:59 น. ของวันที่ 25 พ.ค.60
 17. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายที่เกิดขึ้นของเหรียญเซเว่นในทุกกรณี และกรณีโทรศัพท์มือถือสูญหาย บริษัทฯจะไม่สามารถอายัดสิทธิ์ หรือ ชดเชยสิทธิ์สะสมได้
 18. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิ ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 20. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับโปรโมชั่น โทรแจ้ง Call service : 02-711-7744 หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ TrueMoney Wallet ผ่าน 7App โทรแจ้ง Call service : 1240