กดปุ่ม "เปิดใช้"

กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูลส่วนตัว”

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก และกดปุ่ม “ถัดไป”

ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชนให้ถูกต้องและครบถ้วน และกดปุ่ม “ถัดไป”

เซ็นชื่อด้วยลายมือของคุณลงบนกรอบหน้าจอ และกดปุ่ม “ถัดไป” จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูลส่วนตัว” อีกครั้ง

การยืนยันข้อมูลผ่านแอป TrueMoney Wallet สำเร็จแล้ว คุณจะต้องยืนยันตัวตนผ่านตู้ทรูมันนี่อีกครั้ง (ดูรายละเอียดได้จาก Step 2)